Polityka Prywatności

Nowy obowiązek

Obowiązuje od 25 maja 2018 r. zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 a dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. „Dane osobowe” to wszystkie informacje, na podstawie których można zidentyfikować Użytkownika, np. imię i nazwisko oraz powiązany z tym adres e-mail.

Kto jest Administratorem Twoich Danych Osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych serwisów jest firma Learnetic SA, ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk. Jako Administrator zawsze dbamy i troszczymy się o prywatność użytkowników odwiedzających nasze serwisy.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres Learnetic SA z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych
  • z naszym Inspektorem Danych Osobowych: iod@learnetic.com
  • za pomocą formularza kontaktowego: www.learnetic.pl/kontakt
W jakim celu zbieramy dane osobowe Użytkowników strony internetowej?

Formularz kontaktowy na stronie internetowej

Jednym ze sposobów skontaktowania się z nami jest dobrowolne podanie swojego imienia i adresu e-mail w formularzu kontaktowym na stronie internetowej. Te dane zbieramy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), aby skutecznie odpowiedzieć na zadane pytanie czy sugestię klienta.

Korespondencja mailowa i tradycyjna

Dane osobowe zawarte w kierowanej do nas korespondencji przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu komunikacji i ewentualnego rozwiązania sprawy zawartej w korespondencji.

Kontakt telefoniczny

Oczywiście zawsze można do nas zadzwonić i uzyskać natychmiastową odpowiedź. Jeśli jednak sprawa jest bardziej złożona, możemy poprosić o Twoje dane niezbędne do załatwienia sprawy lub Twojej weryfikacji. Te dane zbieramy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Profilowanie, pliki  „cookies” – czy to wpływa na Twoje prawa?

Cookies (ciasteczka) to pliki, które dana strona internetowa wprowadza do komputera Użytkownika poprzez przeglądarkę internetową (za zgodą Użytkownika) pozwalające stronom rozpoznawać daną przeglądarkę w celu pozyskiwania i zapamiętywania wybranych informacji dotyczących historii przeglądania. Śledzimy „cookies”, by zrozumieć i zapamiętać preferencje użytkowników. Można wyłączyć śledzenie „cookies” w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Nasze serwisy w kwestiach związanych z przechowywaniem danych i ich analizą są oparte na rozwiązaniach firmy Google.

Profilowanie to szczególny rodzaj przetwarzania danych osobowych, który odbywa się w sposób automatyczny i ma na celu ocenę osoby fizycznej i przewidywanie jej zachowania.

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w inny sposób wpływać na Twoją sytuację, np. za Twoją zgodą możemy zbierać informacje, jakie produkty mogą Cię zainteresować i przygotujemy dla Ciebie spersonalizowane informacje.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Do danych osobowych mogą mieć dostęp nasi usługodawcy, którzy współpracują z nami na podstawie umów powierzających im przetwarzanie danych na potrzeby realizacji usług świadczonych na naszą rzecz (np. firmy tworzące oprogramowanie, zajmujące się obsługą księgową, kancelarie prawne, firmy kurierskie).

W przypadku serwisów, do których dostęp wymaga rejestracji, dostęp do danych osobowych użytkowników mogą mieć także nasi kontrahenci, którym dane osobowe powierzamy tylko za dobrowolną zgodą osoby, której te dane dotyczą.

Dbamy o to, aby przetwarzali oni dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem i spełniali standardy w zakresie ich bezpieczeństwa.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie przekazujemy danych osobowych do żadnych odbiorców z państw trzecich (poza EOG – Europejski Obszar Gospodarczy). Jeśli kiedyś taki transfer danych będzie się odbywał, niezwłocznie poinformujemy o tym w Polityce Prywatności.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe nie powinny być przechowywane w nieskończoność. Jeśli podstawą przechowywania danych jest wykonywanie umowy/zamówienia (lit. b), dane będą przechowywane aż do końca wykonania umowy, a potem aż do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy (nie dłużej niż 3 lata).

Jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda (lit. a), wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana.

Jeśli podstawą przetwarzania jest przetwarzanie wynikające z prawnie uzasadnionego interesu administratora (lit. f), wówczas możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartego na tej podstawie.

Istnieją jednak przepisy szczególne określające czas, przez jaki powinny być przechowywane dane osobowe i wówczas takie przepisy mogą wydłużać czas przetwarzania danych osobowych (np. przepisy o rachunkowości, dowód w postępowaniu przed sądem).

Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych?

Nowe przepisy rozporządzenia o ochronie danych (RODO) gwarantują Ci szereg praw:

  • prawo dostępu i poprawiania swoich danych, do usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  • Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • W każdej chwili możesz skontaktować się z nami i skorzystać z przysługujących Ci praw.

 

Zapisy w naszej Polityce Prywatności mogą ulegać zmianie. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Learnetic SA, Azymutalna 9, 80-298, Gdańsk, Polska