Aktywna Tablica 2023

Specjalne potrzeby edukacyjne

Dofinansowanie Aktywna Tablica 2020-2024 ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach dofinansowania szkoły podstawowe mogą zakupić nowoczesne pomoce edukacyjne, narzędzia i programy wspierające terapię, takie jak programy mTalent.

Jakie placówki są objęte dofinansowaniem?

W programie Aktywna Tablica 2020-2024 dotację otrzymać mogą szkoły podstawowe, do których uczęszczają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z dofinansowania skorzystać mogą również placówki, w których uczą się uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia.

Z dofinansowania mogą skorzystać:

szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019,

szkoły kształcące uczniów niewidomych,

szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami,

specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,

szkoły, które nie skorzystały z programu w poprzednich latach (2020, 2021 i 2022).

szkoły podstawowe:

43 750 zł

  80% – dofinansowanie
  20% – wkład własny

Ile wynosi dofinansowanie, a ile wkład własny?

Na realizację programu Aktywna Tablica w 2023 roku przeznaczono z budżetu państwa 60 mln zł . Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Wkład własny może być finansowany, rzeczowy lub być kombinacją obu powyższych. Szkoły podstawowe mogą zakupić pomoce za łączną kwotę do 43 750 zł.

Harmonogram, czyli o jakich datach należy pamiętać?

W 2023 roku szkoły mogą składać wnioski o udział w programie do 15 maja, a organy prowadzące do wojewodów do 30 maja. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 czerwca. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 31 sierpnia.

15.05.2023

Termin składania wniosków dla szkół

30.05.2023

Termin składania wniosków dla organów prowadzących

30.06.2023

Termin rozpatrywania wniosków

31.08.2023

Termin przekazania środków organom prowadzącym

do końca roku
budżetowego

Wykorzystania wsparcia finansowego

Jakie programy można zakupić w ramach dofinansowania?

  1. Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii:
  1. psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD, ADD), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
  2. procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
  3. dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,
  4. dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,
  5. dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w tiret jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,
  1. Specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, o których mowa w pkt.1.

Programy mTalent w dofinansowaniu Aktywna Tablica

Produkty mTalent to najobszerniejsza i najczęściej nagradzana seria programów zaprojektowana w celu wspomagania współczesnego terapeuty i nauczyciela w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. To gotowe narzędzia zawierające tysiące interaktywnych ćwiczeń, które z łatwością mogą zostać włączone w program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych.

Co jednak bardzo istotne, każdy z programów mTalent spełnia 100% wymogów dofinansowania Aktywna Tablica, w tym treść nowego oświadczenia, jakie podpisać muszą szkoły składają wniosek w 2023 roku. Dodatkowo osoby, które zdecydują się na zakup mTalent, mogą korzystać z Centrum Szkoleń mTalent oraz Międzyszkolnej Grupy Współpracy mTalent, co pozwala spełnić obowiązki nałożone na szkoły i organy prowadzące wynikające z paragrafu 5 i 6 rozporządzenia Aktywna Tablica.

Gotowe wzory wniosków i inne dokumenty

Skorzystaj z gotowych wniosków i pobierz wymaganą dokumentację, aby wziąć udział w dofinansowaniu Aktywna Tablica. Poniższe dokumenty szkoła podstawowa powinna podpisać i złożyć do adekwatnej jednostki samorządu terytorialnego do 15 maja 2023 roku.  Przygotowane wzory wniosków dotyczą zakupu programów z serii mTalent.

Wniosek B dla dyrektora szkoły podstawowej
Wniosek B – wizualne objaśnienie treści
Wniosek A dla dyrektora szkoły podstawowej
Wniosek A – wizualne objaśnienie treści
Oświadczenie – zgodność z programem Aktywna Tablica
mTalent Specyfikacja
Certyfikat ISO 9001
Deklaracje wyroby medyczne
Protokoły klasyfikacji mTalent

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Learnetic SA, Azymutalna 9, 80-298, Gdańsk, Polska